Szkolenia Word

Szkolenia zamknięte/dedykowane dla firm

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem zamkniętym, spersonalizowanym dla Twojej firmy, skontaktuj się z naszym Działem Organizacji Szkoleń

Co nas wyróżnia

ts-awesome-file-text-oProgram szkoleniowy – Każdorazowo ustalany indywidualnie pod potrzeby klienta
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa – Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie naszej firmy, u klienta bądź też zorganizowanie szkolenia wyjazdowego
ts-awesome-file-excel-oPliki firmowe – Możliwość pracy podczas szkoleń na plikach i dokumentach firmowych
ts-awesome-maleKonsultacje po szkoleniu – Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje 3-miesięczne wsparcie trenera w zakresie omawianych zagadnień

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Dział Organizacji Szkoleń:
Grzegorz Kozorys
ts-awesome-envelope-og.kozorys@profesja-szkolenia.pl
ts-awesome-phone509 582 812
ts-awesome-phone(61) 610 14 00

Mobilna sala szkoleniowa

Klientom chcącym przeprowadzić szkolenie w swojej siedzibie, hotelu lub innym dowolnym miejscu zapewniamy pełne wsparcie sprzętowe:

 • laptopy+oprogramowanie
 • myszki
 • projektor
 • listwy zasilające

Program szkoleń

 1. Wiadomości podstawowe
  • uruchomienie programu MS Word
  • elementy ekranu programu Word
  • tworzenie dokumentu w edytorze Word
  • wprowadzanie tekstu
  • zapisanie dokumentu w postaci pliku
  • zakończenie pracy
  • otwieranie dokumentów
  • nanoszenie poprawek w napisanym tekście
  • drukowanie dokumentu
 2. Podstawowe operacje blokowe
  • zaznaczanie tekstu
  • wycinanie, kopiowanie, wklejanie
 3. Formatowanie
  • formatowanie tekstu, akapitu, dokumentu
  • formatowanie tekstu
  • formatowanie akapitu
  • formatowanie dokumentu
  • autoformatowanie tekstu w trakcie pisania i po wpisaniu tekstu
 4. Wstawianie gotowych elementów w tekście
  • autotekst
  • autokorekta
  • data i godzina
  • symbole i znaki specjalne
  • koniec strony
  • nagłówek i stopka
  • numer strony
  • zakładka
 5. Tabulatory
 6. Tabele
  • rysowanie tabel
  • rysowanie automatyczne
  • rysowanie ręczne
 7. Grafika
  • wstawianie rysunków
  • formatowanie rysunku
 8. Korzystanie z pomocy
 9. Dodawanie i usuwanie poleceń na paskach narzędzi
 10. Zmiana ustawień standardowych związanych z poznanymi poleceniami

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
500 PLN

 1. Podstawowe czynności
  • tworzenie nowych dokumentów, edycja, zapisywanie, ochrona
  • tworzenie dokumentów z szablonów, tworzenie szablonów
 2. Spersonalizowane środowiska pracy
  • tworzenie i modyfikacja pasków narzędziowych, przycisków oraz menu
  • konfiguracja widoku okna aplikacji.
 3. Praca z tekstem
  • formatowanie, wykorzystywanie numeracji i punktacji, style, automalarza
  • formatowanie stron i sekcji, podział strony
  • tworzenie i edycja tabel
  • sprawdzanie poprawności ortograficznej i gramatycznej, słowniki użytkownika, tezaurus, automatyzacja wpisów
 4. Wstawianie obiektów i elementów specjalnych
  • elementy specjalne
  • autotekst i autouzupełnianie
  • wstawianie grafiki, pól tekstowych i diagramów oraz wykresów
  • obsługa edytora równań
 5. Praca nad rozbudowanym tekstem
  • budowanie konspektu
  • tworzeni automatycznych spisów treści, ilustracji i tabel.
 6. Korespondencja seryjna
  • tworzenie bazy danych do korespondencji
  • adresowanie kopert i pism
  • tworzenie arkuszy z etykietami
 7. Praca w grupie
  • tworzenie różnych wersji dokumentu
  • śledzenie zmian i udostępnianie dokumentu
  • tworzenie formularzy
 8. Przygotowanie do druku
  • drukowanie dokumentów, podgląd wydruku,
  • wstawianie nagłówka i stopki
  • właściwości drukarek

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
500 PLN

 1. W współtworzenie długich dokumentów
  • tworzenie struktury dokumentu przy użyciu widoku konspektu
  • wstawienie przypisów, zakładek i odsyłaczy, indeksów i spisów
  • podział dokumentu na dokument główny i dokumenty podrzędne
  • udostępnianie dokumentów podrzędnych innym osobom oraz ich
  • aktualizacja w dokumencie głównym.
 2. Redagowanie dokumentu
  • naniesienie zmian w dokumencie
  • śledzenie zmian w dokumencie: akceptacja lub odrzucenie zmian
  • zabezpieczanie dokumentu
  • tworzenie wielu wersji dokumentu.
 3. Wykorzystywanie funkcji do porównania i scalanie dokumentów
 4. Mailing dokumentów
  • dokument główny
  • tworzenie własnej bazy danych oraz wykorzystywanie gotowej
  • filtrowanie bazy danych.

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
600 PLN

×