Szkolenia Word

Dlaczego my?

ts-awesome-calendar-check-oDuża elastyczność
ts-awesome-black-tieDoświadczeni trenerzy
ts-awesome-whatsappKonsultacje po szkoleniu
ts-awesome-hand-o-right4,7 na 5 – Ocena z ankiet
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa

Szkolenia zamknięte/dedykowane dla firm

Oprogramowanie firmy Microsoft nie ma dla nas tajemnic. Już od ponad 12 lat oferujemy naszym klientom szkolenia zamknięte z tego zakresu, które mogą odbywać się w siedzibie firmy lub w formie szkoleń wyjazdowych. Wieloletnie doświadczenie na rynku szkoleń pozwala nam spełniać wysokie wymagania stawiane nam przez klientów, a jednocześnie utrzymać wysoki standard merytoryczny każdego szkolenia.

Państwa potrzeby szkoleniowe są dla nas priorytetem. Na początku dokonamy rozpoznania, jakich szkoleń potrzebują Państwa pracownicy. Przed przeprowadzeniem szkolenia sprawdzimy, jaki jest poziom wiedzy oraz umiejętności jego uczestników, co pozwoli nam dostosować tempo pracy oraz rodzaj wykonywanych ćwiczeń do stopnia zaawansowania grupy.

Nie muszą się Państwo martwić o zaplecze techniczne oraz kwestie logistyczne szkolenia zamkniętego. Cała organizacja leży po naszej stronie. W Państwa gestii pozostaje jedynie wybór terminu szkolenia oraz akceptacja jego zakresu.

Działem Organizacji Szkoleń

Co nas wyróżnia

ts-awesome-file-text-oProgram szkoleniowy – Każdorazowo ustalany indywidualnie pod potrzeby klienta
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa – Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie naszej firmy, u klienta bądź też zorganizowanie szkolenia wyjazdowego
ts-awesome-file-excel-oPliki firmowe – Możliwość pracy podczas szkoleń na plikach i dokumentach firmowych
ts-awesome-maleKonsultacje po szkoleniu – Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje 3-miesięczne wsparcie trenera w zakresie omawianych zagadnień

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Dział Organizacji Szkoleń:
Grzegorz Kozorys
ts-awesome-envelope-og.kozorys@profesja-szkolenia.pl
ts-awesome-phone509 582 812
ts-awesome-phone(61) 610 14 00

Mobilna sala szkoleniowa

Klientom chcącym przeprowadzić szkolenie w swojej siedzibie, hotelu lub innym dowolnym miejscu zapewniamy pełne wsparcie sprzętowe:

 • laptopy+oprogramowanie
 • myszki
 • projektor
 • listwy zasilające

Program szkoleń

 1. Wiadomości podstawowe
  • uruchomienie programu MS Word
  • elementy ekranu programu Word
  • tworzenie dokumentu w edytorze Word
  • wprowadzanie tekstu
  • zapisanie dokumentu w postaci pliku
  • zakończenie pracy
  • otwieranie dokumentów
  • nanoszenie poprawek w napisanym tekście
  • drukowanie dokumentu
 2. Podstawowe operacje blokowe
  • zaznaczanie tekstu
  • wycinanie, kopiowanie, wklejanie
 3. Formatowanie
  • formatowanie tekstu, akapitu, dokumentu
  • formatowanie tekstu
  • formatowanie akapitu
  • formatowanie dokumentu
  • autoformatowanie tekstu w trakcie pisania i po wpisaniu tekstu
 4. Wstawianie gotowych elementów w tekście
  • autotekst
  • autokorekta
  • data i godzina
  • symbole i znaki specjalne
  • koniec strony
  • nagłówek i stopka
  • numer strony
  • zakładka
 5. Tabulatory
 6. Tabele
  • rysowanie tabel
  • rysowanie automatyczne
  • rysowanie ręczne
 7. Grafika
  • wstawianie rysunków
  • formatowanie rysunku
 8. Korzystanie z pomocy
 9. Dodawanie i usuwanie poleceń na paskach narzędzi
 10. Zmiana ustawień standardowych związanych z poznanymi poleceniami

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
500 PLN

 1. Podstawowe czynności
  • tworzenie nowych dokumentów, edycja, zapisywanie, ochrona
  • tworzenie dokumentów z szablonów, tworzenie szablonów
 2. Spersonalizowane środowiska pracy
  • tworzenie i modyfikacja pasków narzędziowych, przycisków oraz menu
  • konfiguracja widoku okna aplikacji.
 3. Praca z tekstem
  • formatowanie, wykorzystywanie numeracji i punktacji, style, automalarza
  • formatowanie stron i sekcji, podział strony
  • tworzenie i edycja tabel
  • sprawdzanie poprawności ortograficznej i gramatycznej, słowniki użytkownika, tezaurus, automatyzacja wpisów
 4. Wstawianie obiektów i elementów specjalnych
  • elementy specjalne
  • autotekst i autouzupełnianie
  • wstawianie grafiki, pól tekstowych i diagramów oraz wykresów
  • obsługa edytora równań
 5. Praca nad rozbudowanym tekstem
  • budowanie konspektu
  • tworzeni automatycznych spisów treści, ilustracji i tabel.
 6. Korespondencja seryjna
  • tworzenie bazy danych do korespondencji
  • adresowanie kopert i pism
  • tworzenie arkuszy z etykietami
 7. Praca w grupie
  • tworzenie różnych wersji dokumentu
  • śledzenie zmian i udostępnianie dokumentu
  • tworzenie formularzy
 8. Przygotowanie do druku
  • drukowanie dokumentów, podgląd wydruku,
  • wstawianie nagłówka i stopki
  • właściwości drukarek

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
500 PLN

 1. W współtworzenie długich dokumentów
  • tworzenie struktury dokumentu przy użyciu widoku konspektu
  • wstawienie przypisów, zakładek i odsyłaczy, indeksów i spisów
  • podział dokumentu na dokument główny i dokumenty podrzędne
  • udostępnianie dokumentów podrzędnych innym osobom oraz ich
  • aktualizacja w dokumencie głównym.
 2. Redagowanie dokumentu
  • naniesienie zmian w dokumencie
  • śledzenie zmian w dokumencie: akceptacja lub odrzucenie zmian
  • zabezpieczanie dokumentu
  • tworzenie wielu wersji dokumentu.
 3. Wykorzystywanie funkcji do porównania i scalanie dokumentów
 4. Mailing dokumentów
  • dokument główny
  • tworzenie własnej bazy danych oraz wykorzystywanie gotowej
  • filtrowanie bazy danych.

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
600 PLN

×