Szkolenie Excel

Dlaczego my?

ts-awesome-calendar-check-oDuża elastyczność
ts-awesome-black-tieDoświadczeni trenerzy
ts-awesome-whatsappKonsultacje po szkoleniu
ts-awesome-hand-o-right4,7 na 5 – Ocena z ankiet
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa

Szkolenia Excel – zamknięte/dedykowane dla firm

Od ponad 12 lat prowadzimy szkolenia z oprogramowania firmy Microsoft. Przeprowadzamy na zlecenie naszych klientów szkolenia zamknięte zarówno w siedzibie firmy jak i szkolenia wyjazdowe. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu takich szkoleń pozwala nam idealnie dopasować się do Państwa potrzeb i przeprowadzić szkolenie w wielu różnych wariantach.

Zapewniamy pełne wsparcie sprzętowe i logistyczne co do szkoleń zamkniętych.

Przeprowadzimy dla Państwa rozpoznanie potrzeb szkoleniowych oraz przeprowadzimy testy sprawdzające poziom kursantów.

Po Państwa stronie pozostaje tylko wybranie terminu i zatwierdzenie programu szkolenia. Resztą zajmiemy się my!

CO NAS WYRÓŻNIA

ts-awesome-file-text-oProgram szkoleniowy – Każdorazowo ustalany indywidualnie pod potrzeby klienta
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa – Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie naszej firmy, u klienta bądź też zorganizowanie szkolenia wyjazdowego
ts-awesome-file-excel-oPliki firmowe – Możliwość pracy podczas szkoleń na plikach i dokumentach firmowych
ts-awesome-maleKonsultacje po szkoleniu – Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje 3-miesięczne wsparcie trenera w zakresie omawianych zagadnień

Dział organizacji szkoleń

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Grzegorz Kozorys
ts-awesome-envelope-og.kozorys@profesja-szkolenia.pl
ts-awesome-phone509 582 812

Mobilna sala szkoleniowa

Klientom chcącym przeprowadzić szkolenie w swojej siedzibie, hotelu lub innym dowolnym miejscu zapewniamy pełne wsparcie sprzętowe:

 • laptopy+oprogramowanie
 • myszki
 • projektor
 • listwy zasilające

Program szkoleń

 1. Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym
  • Podstawowe pojęcia
  • Podstawowe informacje o interfejsie programu
  • Wstążka użytkownika
  • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
  • Kolumny i wiersze
 2. Operacje na pliku
  • Zapisywanie skoroszytu
  • Otwieranie i zapisywanie plików
 3. Operacje na arkuszach
  • Wstawianie arkuszy
  • Przenoszenie arkuszy
  • Kopiowanie
  • Zmiana nazwy
  • Usuwanie
 4. Tworzenie i edycja wprowadzeń
  • Wprowadzanie danych w komórkach
  • Zaznaczanie komórek
  • Kopiowanie obszarów
  • Kopiowanie i przemieszczanie danych
  • Wstawianie wierszy i kolumn
  • Błyskawiczne wypełnianie
  • Zmiana i ukrywanie danych
 5. Wprowadzanie formuł w arkuszu
  • Budowa formuły
  • Odwołania do innych komórek
  • Podstawowe operatory w formułach
  • Tworzenie formuł
  • Przykłady zastosowania formuł
 6. Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
 7. Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między arkuszami
  • Nawigacja między skoroszytami
  • Połączenia między skoroszytami
 8. Wprowadzanie funkcji
  • Pojęcie funkcji
  • Główne typy funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
  • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
  • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
  • Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas: ROK, MIESIĄĆ, DATA, DATA.RÓŻNICA
  • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMĘT.TEKSTU,
 9. Formatowanie arkuszy
  • Narzędzia formatowania komórek
  • Format wprowadzanych danych
  • Obramowania i cieniowania
  • Wyrównania
  • Linie siatek
 10. Wyszukiwanie danych
  • Sortowanie danych
  • Podstawowe zastosowanie autofiltra
 11. Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
  • Wstawianie elementów graficznych
  • Diagramy blokowe
 12. Drukowanie
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
 13. Operacje na oknach arkusza
  • Blokowanie komórek
  • Podział okna

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
450 PLN (brutto)

 1. Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne, bezwzględne, mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
 2. Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między skoroszytami
 3. Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie zależne od wartości
 4. Walidacja danych
  • Listy wartości
  • Walidacja tekstowa i liczbowa
 5. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
  • Pojęcie funkcji
  • Główne typy funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
  • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
  • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
  • Przykłady funkcji zagnieżdżonych
  • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas: ROK, MIESIĄĆ, DATA, DATA.RÓŻNICA
 6. Wyszukiwanie danych
  • Sortowanie danych
  • Zastosowanie autofiltra
  • Warunki autofiltra
  • Widoki niestandardowe
 7. Wykresy
  • Główne typy wykresów
  • Tworzenie wykresów
  • Elementy wykresu
  • Modyfikacja wykresów
 8. Drukowanie
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
 9. Operacje na oknach arkusza
  • Blokowanie komórek
  • Podział okna
 10. Konspekty
  • Grupowanie danych
  • Autokonspekt
 11. Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
 12. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Przykłady użycia tabel przestawnych
  • Zabezpieczenie skoroszytów i arkuszy
  • Zabezpieczenia skoroszytów hasłami

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
600 PLN (brutto)

 1. Zaawansowana edycja danych
  • Wklejanie specjalne
  • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
  • Transpozycja
  • Ukrywanie danych
 2. Menadżer nazw
  • Zastosowanie obszarów
  • Operacje na obszarach
 3. Zaawansowane formatowanie danych
  • Formaty użytkownika
 4. Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie zależne od wartości
  • Formatowanie zależne od formuł
  • Duplikaty danych
 5. Poprawność danych
  • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
  • Listy wartości
  • Dynamiczne listy wartości
 6. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
  • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE
  • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
  • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
  • Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ
  • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH
  • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMĘT.TEKSTU,
  • Formuły tablicowe
  • Śledzenie błędów w Excelu
 7. Tworzenie wykresów
  • Tworzenie zaawansowanych wykresów
  • Szybkie dostosowywanie wykresów
  • Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika
 8. Praca z bazami danych
  • Reguły tworzenia bazy danych
  • Tworzenie bazy danych w arkuszu
 9. Filtry zaawansowane
  • Metody filtrowania danych
  • Filtry zaawansowane
  • Stosowanie warunków filtra
  • Filtry zależne od formuł i funkcji
 10. Wprowadzenie do makr
 11. Konspekty
  • Grupowanie danych
  • Autokonspekt
 12. Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
 13. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Modyfikacje tabel przestawnych
  • Obliczenia na tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli
  • Przykłady użycia tabel przestawnych
  • Wykresy przestawne
  • Raporty tabeli przestawnej
  • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
  • Konsolidacja tabel
 14. Importowanie i eksportowanie danych
  • Importowanie danych z plików tekstowych (txt, csv)
  • Importowanie danych ze stron www
 15. Recenzje
 16. Śledzenie zmian
 17. Zabezpieczanie danych
  • Zabezpieczenia plików
  • Zabezpieczenia arkuszy
  • Zabezpieczenia skoroszytów
  • Ukrywanie danych

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
600 PLN (brutto)

×