Szkolenie Excel

Dlaczego my?

ts-awesome-calendar-check-oDuża elastyczność
ts-awesome-black-tieDoświadczeni trenerzy
ts-awesome-whatsappKonsultacje po szkoleniu
ts-awesome-hand-o-right4,7 na 5 – Ocena z ankiet
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa

Szkolenia Excel – zamknięte/dedykowane dla firm

Oprogramowanie firmy Microsoft nie ma dla nas tajemnic. Już od ponad 12 lat oferujemy naszym klientom szkolenia zamknięte z tego zakresu, które mogą odbywać się w siedzibie firmy lub w formie szkoleń wyjazdowych. Wieloletnie doświadczenie na rynku szkoleń pozwala nam spełniać wysokie wymagania stawiane nam przez klientów, a jednocześnie utrzymać wysoki standard merytoryczny każdego szkolenia.

Państwa potrzeby szkoleniowe są dla nas priorytetem. Na początku dokonamy rozpoznania, jakich szkoleń potrzebują Państwa pracownicy. Przed przeprowadzeniem szkolenia sprawdzimy, jaki jest poziom wiedzy oraz umiejętności jego uczestników, co pozwoli nam dostosować tempo pracy oraz rodzaj wykonywanych ćwiczeń do stopnia zaawansowania grupy.

Nie muszą się Państwo martwić o zaplecze techniczne oraz kwestie logistyczne szkolenia zamkniętego. Cała organizacja leży po naszej stronie. W Państwa gestii pozostaje jedynie wybór terminu szkolenia oraz akceptacja jego zakresu.

CO NAS WYRÓŻNIA

ts-awesome-file-text-oProgram szkoleniowy – Każdorazowo ustalany indywidualnie pod potrzeby klienta
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa – Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie naszej firmy, u klienta bądź też zorganizowanie szkolenia wyjazdowego
ts-awesome-file-excel-oPliki firmowe – Możliwość pracy podczas szkoleń na plikach i dokumentach firmowych
ts-awesome-maleKonsultacje po szkoleniu – Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje 3-miesięczne wsparcie trenera w zakresie omawianych zagadnień

Dział organizacji szkoleń

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Grzegorz Kozorys
ts-awesome-envelope-og.kozorys@profesja-szkolenia.pl
ts-awesome-phone509 582 812

Mobilna sala szkoleniowa

Klientom chcącym przeprowadzić szkolenie w swojej siedzibie, hotelu lub innym dowolnym miejscu zapewniamy pełne wsparcie sprzętowe:

 • laptopy+oprogramowanie
 • myszki
 • projektor
 • listwy zasilające

Program szkoleń

 1. Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym
  • Podstawowe pojęcia
  • Podstawowe informacje o interfejsie programu
  • Wstążka użytkownika
  • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
  • Kolumny i wiersze
 2. Operacje na pliku
  • Zapisywanie skoroszytu
  • Otwieranie i zapisywanie plików
 3. Operacje na arkuszach
  • Wstawianie arkuszy
  • Przenoszenie arkuszy
  • Kopiowanie
  • Zmiana nazwy
  • Usuwanie
 4. Tworzenie i edycja wprowadzeń
  • Wprowadzanie danych w komórkach
  • Zaznaczanie komórek
  • Kopiowanie obszarów
  • Kopiowanie i przemieszczanie danych
  • Wstawianie wierszy i kolumn
  • Błyskawiczne wypełnianie
  • Zmiana i ukrywanie danych
 5. Wprowadzanie formuł w arkuszu
  • Budowa formuły
  • Odwołania do innych komórek
  • Podstawowe operatory w formułach
  • Tworzenie formuł
  • Przykłady zastosowania formuł
 6. Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne, bezwzględne i mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
 7. Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między arkuszami
  • Nawigacja między skoroszytami
  • Połączenia między skoroszytami
 8. Wprowadzanie funkcji
  • Pojęcie funkcji
  • Główne typy funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
  • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
  • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
  • Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas: ROK, MIESIĄĆ, DATA, DATA.RÓŻNICA
  • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMĘT.TEKSTU,
 9. Formatowanie arkuszy
  • Narzędzia formatowania komórek
  • Format wprowadzanych danych
  • Obramowania i cieniowania
  • Wyrównania
  • Linie siatek
 10. Wyszukiwanie danych
  • Sortowanie danych
  • Podstawowe zastosowanie autofiltra
 11. Elementy graficzne – podstawowe zastosowania
  • Wstawianie elementów graficznych
  • Diagramy blokowe
 12. Drukowanie
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
 13. Operacje na oknach arkusza
  • Blokowanie komórek
  • Podział okna

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
450 PLN (brutto)

 1. Odwołania w arkuszach
  • Odwołania względne, bezwzględne, mieszane
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań
 2. Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między arkuszami
  • Połączenia między skoroszytami
 3. Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie zależne od wartości
 4. Walidacja danych
  • Listy wartości
  • Walidacja tekstowa i liczbowa
 5. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
  • Pojęcie funkcji
  • Główne typy funkcji
  • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
  • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
  • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
  • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
  • Przykłady funkcji zagnieżdżonych
  • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas: ROK, MIESIĄĆ, DATA, DATA.RÓŻNICA
 6. Wyszukiwanie danych
  • Sortowanie danych
  • Zastosowanie autofiltra
  • Warunki autofiltra
  • Widoki niestandardowe
 7. Wykresy
  • Główne typy wykresów
  • Tworzenie wykresów
  • Elementy wykresu
  • Modyfikacja wykresów
 8. Drukowanie
  • Drukowanie arkuszy
  • Drukowanie obszarów nieciągłych
  • Podgląd podziału stron
 9. Operacje na oknach arkusza
  • Blokowanie komórek
  • Podział okna
 10. Konspekty
  • Grupowanie danych
  • Autokonspekt
 11. Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
 12. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Przykłady użycia tabel przestawnych
  • Zabezpieczenie skoroszytów i arkuszy
  • Zabezpieczenia skoroszytów hasłami

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
600 PLN (brutto)

 1. Zaawansowana edycja danych
  • Wklejanie specjalne
  • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
  • Transpozycja
  • Ukrywanie danych
 2. Menadżer nazw
  • Zastosowanie obszarów
  • Operacje na obszarach
 3. Zaawansowane formatowanie danych
  • Formaty użytkownika
 4. Formatowanie warunkowe
  • Formatowanie zależne od wartości
  • Formatowanie zależne od formuł
  • Duplikaty danych
 5. Poprawność danych
  • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
  • Listy wartości
  • Dynamiczne listy wartości
 6. Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji
  • Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE
  • Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU
  • Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne
  • Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ
  • Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH
  • Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ.PIONOWO
  • Funkcje tekstowe: LEWY, PRAWY, FRAGMĘT.TEKSTU,
  • Formuły tablicowe
  • Śledzenie błędów w Excelu
 7. Tworzenie wykresów
  • Tworzenie zaawansowanych wykresów
  • Szybkie dostosowywanie wykresów
  • Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika
 8. Praca z bazami danych
  • Reguły tworzenia bazy danych
  • Tworzenie bazy danych w arkuszu
 9. Filtry zaawansowane
  • Metody filtrowania danych
  • Filtry zaawansowane
  • Stosowanie warunków filtra
  • Filtry zależne od formuł i funkcji
 10. Wprowadzenie do makr
 11. Konspekty
  • Grupowanie danych
  • Autokonspekt
 12. Sumy częściowe
  • Tworzenie sum częściowych
  • Zastosowanie sum częściowych
 13. Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
  • Pojęcie tabeli przestawnej
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Modyfikacje tabel przestawnych
  • Obliczenia na tabeli przestawnej
  • Grupowanie danych w tabeli
  • Przykłady użycia tabel przestawnych
  • Wykresy przestawne
  • Raporty tabeli przestawnej
  • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
  • Konsolidacja tabel
 14. Importowanie i eksportowanie danych
  • Importowanie danych z plików tekstowych (txt, csv)
  • Importowanie danych ze stron www
 15. Recenzje
 16. Śledzenie zmian
 17. Zabezpieczanie danych
  • Zabezpieczenia plików
  • Zabezpieczenia arkuszy
  • Zabezpieczenia skoroszytów
  • Ukrywanie danych

Czas trwania:
2 dni (14 h)

Cena:
600 PLN (brutto)

×