IBM Lotus Notes

Czas trwania:
8 godzin (1 dzień)

Cena: 400 PLN (brutto)

Dlaczego my?

ts-awesome-calendar-check-oDuża elastyczność
ts-awesome-black-tieDoświadczeni trenerzy
ts-awesome-whatsappKonsultacje po szkoleniu
ts-awesome-hand-o-right4,7 na 5 – Ocena z ankiet
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla użytkowników systemu Lotus Notes zainteresowanych usprawnieniem komunikacji w grupie.

Wielkość grupy: do 12 osób

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość środowiska MS Windows.

W ramach opłaty za szkolenie każdy uczestnik szkolenia ma zagwarantowane:

 • Stanowisko komputerowe
 • Oryginalne materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
 • Gorący posiłek podawany w ciągu dnia (nie dotyczy szkoleń weekendowych)
  Kawę/herbatę/wodę/sok oraz słodki poczęstunek, podawane w trakcie krótkich przerw
 • Certyfikat o ukończeniu kursu
 • 3-miesięczny czas ochronny po szkoleniu tzn. możliwość kontaktu mailowego z instruktorem prowadzącym kurs, umożliwiającego zadanie pytań dotyczących zrealizowanego materiału szkolenia i uzyskania pomocy w wykorzystaniu poznanej wiedzy w pracy codziennej

Metodyka szkolenia

Szkolenia są przeprowadzane z zastosowaniem metody połączenia wykładów z ćwiczeniami. Po przedstawieni i omówieniu poszczególnych partii materiału następuję ich praktyczne przećwiczenie oraz omówienie wykorzystania przez kursantów na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Słuchacze podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych mają możliwość w każdym momencie zadawania pytań. Równolegle prowadzona jest dyskusja z uczestnikami w celu dopasowania tempa i tematyki.

Uczestnicy szkolenia mają dostęp do szerokiej bazy plików ćwiczeniowych, na których prezentowane jest praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy.

Każdy kolejny dzień szkolenia zaczyna się powtórzeniem w sposób praktyczny wiedzy nabytej dzień wcześniej, w celu jej przypomnienia i utrwalenia.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzona jest ankieta satysfakcji. Chcemy mieć pewność, że każdy uczestnik szkolenia jest zadowolony z usługi!

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez naszą firmę.

 1. Obszar roboczy Lotus Notes – Workspace
  • przypisywanie nazw stronom obszaru roboczego – Workpage
  • usuwanie i dodawanie stron obszaru roboczego
  • ikony baz danych; przenoszenie ikon baz danych (w obrębie jednej strony, między stronami).
 2. Bazy danych (dokumentów) w programie Lotus Notes
  • dodawanie ikon baz danych z serwera
  • usuwanie bazy z obszaru roboczego
  • przeglądanie dokumentów (foldery i widoki)
  • drukowanie dokumentów (ustawienia parametrów strony)
  • właściwości baz danych: indeksowanie i przeszukiwanie pełnotekstowe
  • posługiwanie się listą kontroli dostępu – Access Control List.
 3. Zarządzanie kalendarzem firmowym
  • spotkanie jako specyficzne zadanie kalendarzowe
  • do czego służą
  • jak utworzyć takie spotkanie
  • zapraszanie osób i zasobów do spotkania
  • odpowiedzi na zaproszenie
  • udostępnianie kalendarzy oraz organizowanie kalendarza szefa, korzystanie z kalendarza udostępnionego
  • kalendarz grupowy jako efektywne narzędzie kontroli czasu pracy
  • asystent podczas nieobecności.
 4. Zaawansowane możliwości wykorzystania poczty
  • porządkowanie wiadomości pocztowych z użyciem własnych folderów
  • reguły pocztowe
  • follow up – flagi monitujące
  • przydzielanie innym uprawnień do przeglądania poczty
  • korzystanie z nadanych uprawnień – przeglądanie udostępnionych skrzynek pocztowych
  • hotpoint (hiperłącze).
 5. Archiwizacja w Lotus Notes.
 6. Ustawianie Preferencji użytkownika podczas pracy z Lotus Notes
  • dla wiadomości
  • dla kalendarza
  • tworzenie i wykorzystanie podpisów
  • wykorzystywanie vcard ( z Outlooka )
  • włączenie opcji „wylogowania po określonym czasie”.
 7. Replikacja
  • replika a kopia bazy w Lotus Notes
  • wykonanie replikacji.
 8. Automatyzacja prac w programie za pomocą agentów
  • rola agenta
  • tworzenie i wykorzystanie przykładowego agenta.

Pobierz w formacie PDF

Żaden termin nie pasuje?
Zaproponuj własny termin szkolenia.

Miasto Data szkolenia Uwagi
Bydgoszcz 25-26.09.2016
Gdańsk 25-26.09.2016
Katowice 25-26.09.2016
Kraków 25-26.09.2016
Lublin 25-26.09.2016
Łódź 25-26.09.2016
Poznań 25-26.09.2016
Rzeszów 25-26.09.2016
Szczecin 25-26.09.2016
Toruń 25-26.09.2016
Warszawa 25-26.09.2016
Wrocław 25-26.09.2016
Zielona Góra 25-26.09.2016

Cena: 400 PLN (brutto)

Informacje

Cena za jedną osobę, w grupie ogólnodostępnej (otwartej), o standardowej wielkości. Dla grup istnieje również możliwość organizacji szkolenia zamkniętego. Więcej w zakładce „Na zamówienie”.

Rabaty

 • 10% – rabat dla stałych klientów
  • ważny na: wszystkie kursy i szkolenia;
  • dla: osoby, lub pracownika firmy, która wcześniej delegowała co najmniej jednego pracownika na jakikolwiek nasz kurs lub szkolenie.
 • 5%„polecający, polecony” – poleć nasz kurs znajomemu (znajomej) lub współpracownikowi i przyprowadź go (ją) ze sobą, a obie osoby dostaną po 5% rabatu (dotyczy kursów zawodowych).
 • oferta rabatowa obowiązuje przy płatności z góry w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w oparciu o nasz standardowy formularz zgłoszeniowy lub standardową umowę szkolenia.
 • Przy zgłoszeniach grupowych i szkoleniach na zamówienie (zamkniętych) oferujemy atrakcyjne rabaty, które są ustalane indywidualnie.
 • rabaty, oferty i promocje nie łączą się.
×