MS Excel – Programowanie w VBA

Czas trwania:
28 godzin (4 dni)

Cena: 1 500 PLN (brutto)

Dlaczego my?

ts-awesome-calendar-check-oDuża elastyczność
ts-awesome-black-tieDoświadczeni trenerzy
ts-awesome-whatsappKonsultacje po szkoleniu
ts-awesome-hand-o-right4,7 na 5 – Ocena z ankiet
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa

Grupa docelowa

Kurs przeznaczony jest dla osób, które zamierzają poznać podstawy
programowania VBA w MS Excel.

Wielkość grupy: do 12 osób

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Znajomość środowiska MS Windows.
Dobra znajomość MS Excel.

W ramach opłaty za szkolenie każdy uczestnik szkolenia ma zagwarantowane:

 • Stanowisko komputerowe
 • Oryginalne materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy
 • Gorący posiłek podawany w ciągu dnia (nie dotyczy szkoleń weekendowych)
  Kawę/herbatę/wodę/sok oraz słodki poczęstunek, podawane w trakcie krótkich przerw
 • Certyfikat o ukończeniu kursu
 • 3-miesięczny czas ochronny po szkoleniu tzn. możliwość kontaktu mailowego z instruktorem prowadzącym kurs, umożliwiającego zadanie pytań dotyczących zrealizowanego materiału szkolenia i uzyskania pomocy w wykorzystaniu poznanej wiedzy w pracy codziennej

Metodyka szkolenia

Szkolenia są przeprowadzane z zastosowaniem metody połączenia wykładów z ćwiczeniami. Po przedstawieni i omówieniu poszczególnych partii materiału następuję ich praktyczne przećwiczenie oraz omówienie wykorzystania przez kursantów na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Słuchacze podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych mają możliwość w każdym momencie zadawania pytań. Równolegle prowadzona jest dyskusja z uczestnikami w celu dopasowania tempa i tematyki.

Uczestnicy szkolenia mają dostęp do szerokiej bazy plików ćwiczeniowych, na których prezentowane jest praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy.

Każdy kolejny dzień szkolenia zaczyna się powtórzeniem w sposób praktyczny wiedzy nabytej dzień wcześniej, w celu jej przypomnienia i utrwalenia.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzona jest ankieta satysfakcji. Chcemy mieć pewność, że każdy uczestnik szkolenia jest zadowolony z usługi!

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez naszą firmę.

  1. Wstep
   • dostosowywanie środowiska pracy programisty MS Excel
   • narzędzia z paska Visual Basic
   • podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty ostrzegawcze, makrowirusy
   • zasady tworzenie makr przy pomocy nagrywania
   • lokalizacja i dostępność makra (procedury VBA)
   • główne elementy okna edytora VBA
   • edycja zarejestrowanego makra
   • wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
   • praca z oknem instrukcji bezpośrednich, oknem zmiennych lokalnych i innymi narzędziami programisty
  2. Podstawy Visual Basic for Applications
   • zasady tworzenia procedur
   • zasada dostępności procedur
   • zmienne – definiowanie i ich cechy
   • zasięg zmiennych
   • definicja pojęć: obiekt, atrybut, metoda, argument, kolekcja
  3. Rozszerzanie możliwości Visual Basic for Applications
   • sterowanie przebiegiem programu
   • konstrukcje warunkowe
   • pętle
   • przekazywanie parametrów
  4. Obsługa błędów
   • błędy składniowe, kompilacji, wykonania, logiczne
   • ignorowanie błędów
   • własna obsługa błędów
  5. Procedury zdarzeń
   • skoroszytu i arkusza
   • formularza.
  6. Funkcje w MS Excel
   • tworzenie własnych funkcji
   • wykorzystywanie wbudowanych funkcji przy tworzeniu własnych.
  7. Manipulowanie obiektami MS Excel z poziomu VBA
   • biblioteka obiektów MS Excel
   • różne sposoby nauki obiektów
   • przykłady posługiwania się najważniejszym obiektem MS Excel – obiektem Range (operacje na komórkach i zakresach danych).
  8. Tworzenie własnych aplikacji
   • automatyczne importowanie, uzupełnianie danych
   • zarządzanie listami danych, arkuszami, skoroszytami z poziomu VBA (opcjonalnie)
   • automatyczne tworzenie wielu wykresów (opcjonalnie)
   • automatyczne tworzenie i odświeżanie tabel przestawnych (opcjonalnie – tylko Excel XP lub nowszy).

Pobierz w formacie PDF

Żaden termin nie pasuje?
Zaproponuj własny termin szkolenia.

Miasto Data szkolenia Uwagi
Bydgoszcz 25-26.09.2016
Gdańsk 25-26.09.2016
Katowice 25-26.09.2016
Kraków 25-26.09.2016
Lublin 25-26.09.2016
Łódź 25-26.09.2016
Poznań 25-26.09.2016
Rzeszów 25-26.09.2016
Szczecin 25-26.09.2016
Toruń 25-26.09.2016
Warszawa 25-26.09.2016
Wrocław 25-26.09.2016
Zielona Góra 25-26.09.2016

Cena: 1 500 PLN (brutto)

Informacje

Cena za jedną osobę, w grupie ogólnodostępnej (otwartej), o standardowej wielkości. Dla grup istnieje również możliwość organizacji szkolenia zamkniętego. Więcej w zakładce „Na zamówienie”.

Rabaty

 • 10% – rabat dla stałych klientów
  • ważny na: wszystkie kursy i szkolenia;
  • dla: osoby, lub pracownika firmy, która wcześniej delegowała co najmniej jednego pracownika na jakikolwiek nasz kurs lub szkolenie.
 • 5%„polecający, polecony” – poleć nasz kurs znajomemu (znajomej) lub współpracownikowi i przyprowadź go (ją) ze sobą, a obie osoby dostaną po 5% rabatu (dotyczy kursów zawodowych).
 • oferta rabatowa obowiązuje przy płatności z góry w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, w oparciu o nasz standardowy formularz zgłoszeniowy lub standardową umowę szkolenia.
 • Przy zgłoszeniach grupowych i szkoleniach na zamówienie (zamkniętych) oferujemy atrakcyjne rabaty, które są ustalane indywidualnie.
 • rabaty, oferty i promocje nie łączą się.
×