Szkolenie Visio

Dlaczego my?

ts-awesome-calendar-check-oDuża elastyczność
ts-awesome-black-tieDoświadczeni trenerzy
ts-awesome-whatsappKonsultacje po szkoleniu
ts-awesome-hand-o-right4,7 na 5 – Ocena z ankiet
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa

Szkolenia Visio – zamknięte/dedykowane dla firm

Oprogramowanie firmy Microsoft nie ma dla nas tajemnic. Już od ponad 12 lat oferujemy naszym klientom szkolenia zamknięte z tego zakresu, które mogą odbywać się w siedzibie firmy lub w formie szkoleń wyjazdowych. Wieloletnie doświadczenie na rynku szkoleń pozwala nam spełniać wysokie wymagania stawiane nam przez klientów, a jednocześnie utrzymać wysoki standard merytoryczny każdego szkolenia.

Państwa potrzeby szkoleniowe są dla nas priorytetem. Na początku dokonamy rozpoznania, jakich szkoleń potrzebują Państwa pracownicy. Przed przeprowadzeniem szkolenia sprawdzimy, jaki jest poziom wiedzy oraz umiejętności jego uczestników, co pozwoli nam dostosować tempo pracy oraz rodzaj wykonywanych ćwiczeń do stopnia zaawansowania grupy.

Nie muszą się Państwo martwić o zaplecze techniczne oraz kwestie logistyczne szkolenia zamkniętego. Cała organizacja leży po naszej stronie. W Państwa gestii pozostaje jedynie wybór terminu szkolenia oraz akceptacja jego zakresu.

CO NAS WYRÓŻNIA

ts-awesome-file-text-oProgram szkoleniowy – Każdorazowo ustalany indywidualnie pod potrzeby klienta
ts-awesome-laptopMobilna sala szkoleniowa – Możliwość przeprowadzenia szkoleń w siedzibie naszej firmy, u klienta bądź też zorganizowanie szkolenia wyjazdowego
ts-awesome-file-excel-oPliki firmowe – Możliwość pracy podczas szkoleń na plikach i dokumentach firmowych
ts-awesome-maleKonsultacje po szkoleniu – Każdy uczestnik szkolenia po jego ukończeniu otrzymuje 3-miesięczne wsparcie trenera w zakresie omawianych zagadnień

Dział organizacji szkoleń

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Grzegorz Kozorys
ts-awesome-envelope-og.kozorys@profesja-szkolenia.pl
ts-awesome-phone509 582 812

Mobilna sala szkoleniowa

Klientom chcącym przeprowadzić szkolenie w swojej siedzibie, hotelu lub innym dowolnym miejscu zapewniamy pełne wsparcie sprzętowe:

 • laptopy+oprogramowanie
 • myszki
 • projektor
 • listwy zasilające

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez naszą firmę.

Metodyka szkolenia

Szkolenia są przeprowadzane z zastosowaniem metody połączenia wykładów z ćwiczeniami. Po przedstawieni i omówieniu poszczególnych partii materiału następuję ich praktyczne przećwiczenie oraz omówienie wykorzystania przez kursantów na zajmowanych przez nich stanowiskach.

Słuchacze podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych mają możliwość w każdym momencie zadawania pytań. Równolegle prowadzona jest dyskusja z uczestnikami w celu dopasowania tempa i tematyki.

Uczestnicy szkolenia mają dostęp do szerokiej bazy plików ćwiczeniowych, na których prezentowane jest praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy.

Każdy kolejny dzień szkolenia zaczyna się powtórzeniem w sposób praktyczny wiedzy nabytej dzień wcześniej, w celu jej przypomnienia i utrwalenia.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzona jest ankieta satysfakcji. Chcemy mieć pewność, że każdy uczestnik szkolenia jest zadowolony z usługi!

Program szkoleń

 1. Interfejs programu
  • diagram, kształty, matryce i szablony
  • dostosowanie diagramu
  • strona projektu i tła
  • skala i jednostki
  • przeglądanie i poruszanie się po diagramie.
 2. Obiekty
  • typ i atrybuty obiektu
  • wybór i wyszukiwanie obiektów
  • modyfikacja istniejących i tworzenie oraz import własnych obiektów
  • łączniki i obiekty 1D i 2D, zamiana i sposoby łączenia.
 3. Matryce (wzorniki)
  • dobór matryc
  • modyfikacja istniejących i tworzenie własnych matryc
  • zapis matryc i szablonu.
 4. Narzędzia wspomagające rozmieszczanie obiektów
  • siatka, prowadnice, linijki
  • wyrównanie i rozkład
  • stos i grupy
  • warstwy
  • ułożenie i routing.
 5. Tworzenie złożonych diagramów
  • różne poziomy szczegółowości diagramu – proces, podproces, diagramy kaskadowe
  • obiekty sterujące przeglądaniem.
 6. Obiekt jako rekord bazy danych
  • właściwości domyślne i tworzenie oraz modyfikacja właściwości użytkownika
  • indeksowanie oraz wyszukiwanie obiektów na podstawie ich właściwości
  • tworzenie raportów właściwości i eksport danych do pliku tekstowego lub MS Excel (na przykładzie Organization Chart)
  • modyfikacja diagramu poprzez zmiany w raporcie.
 7. Prezentacja diagramu
  • przygotowanie wydruku
  • eksport do strony Web i uruchomienie pokazu w przeglądarce internetowej
  • eksport całości i części diagramu do prezentacji w Ms Power Point oraz do Ms Word.

Czas trwania:
1 dzień (8 h)

Cena:
450 PLN (brutto)

×